Akut karın ağrısı sebeplerinden

Hava ile ivajinasyon redüksiyonu

Cerrahi ivajinasyon redksiyonu

Tanı

İnvajinasyonun tanısında Batın USG vazgeçilmez görüntüleme yöntemidir. Ultrosonografik olarak hedef işareti , yalancı böbrek, öküz gözü şeklinde ifade edilmektedir %98.5 duyarlı ,%100 özgüldür.

Tedavi

İki farklı yöntem izlenir: Ameliyatsız yöntem Sıvı ve hava kullanılarak invajinasyon ameliyatsız olarak %75-95 düzeltilebilmektedir. Ameliyat yöntem   İnvajinasyon gerçekleşmiş çocuklarda olgu 48 saati geçmiş ise bir kanlı kaka yapma hikayesi olması ve genel durum bozukluğu olan çocuklar gecikmeden hemen ameliyata alınarak el ile redükte edilmelidir.


İnvajinasyon proksimal bir barsak bölümünü daha distaldeki barsak segmentinin içine teleskop gibi girmesi şeklinde tanımlanabilir. Bebek ve çocuklardaki rektal kanamanın ve barsak tıkanıklıklarının önemli bir nedenidir Barsak tıkanıklıkların 3- 24 ay arasındaki bebeklerde en sık nedenidir

Olguların çoğunda %80-90 ileokolik invajinasyon %15 ileo ileal invajinasyon Nadirende kolokolik jejunojejunal veya ileo – kolik gibi ikili , üçlü şeklinde görülebilmektedir.

Kolokolik invajinasyon daha çok paraziter hastalıklara sekonder gelişebilmektedir .İdyopatik invajinasyonun klasik olarak daha çok 5-10 aylar arasında görülmektedir tüm invajinasyonun yarısı 1 yaşından ,%%63-95 i 2 yaşından daha küçük çocuklarda görülür olguların %10-25 i 2- 5 yaş arasında görülür Tüm dünyada görülen invajinasyon görülmesi bölgeler arasında farklılıklar göstermektedir. Kesin olmamakla birlikte invajinasyon sıklığı ortalama 1000 canlı doğumda 1-4 arasında görülmektedir. Zaman Zaman bazı mevsimlerde invajinasyon olguları peş peşe geldiğini hepimiz şahit olmaktayız Özellikle gastroenteritlerin daha yaygın olduğu ,ilkbahar ve yaz aylarında ve üst solunum yolu enfeksiyonların daha sık olduğu kış aylarında sık olarak görülmektedir.

Sebebleri nelerdir ?

Klasik invajinasyonun belirgin bir etyolojik faktör yoktur ve buna idyopatik invajinasyon denir bu tip invajinasyonun etiyolojisinde gıda değişiklikleri takiben peyer plak hipertrofisi ,Adeno viruslara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında oluşan mezenter lenfadenopatisi ve rota virüs enfeksiyonuna bağlı gastro enteritlerin solu olmaktadır İdyopatik invajinasyonun ortaya çıkışında bazı yapısal özelliklerin rolünün olduğu öne sürülmektedir bunlar arasında İleoçekal bölgedeki peristaltik hareketlerde bir koordinasyon bozukluğunun olması Küçük yaştaki bebeklerin bir çoğunda daha çok hareketli inen kolon invajinasyona zemin hazırlamaktadır . ilk yaşlarda terminal ileunda peyer plakları daha belirgindi bu durum invajinasyona neden olmaktadır.

Bebeklerde ileum ile kolon arasında çap farkı belirgin olması nedeniyle invajinasyon daha sık görülmektedir İleoçekal kapakçık çekum içine uzandığı için bu da invajinasyon zemin hazırlamaktadır bir yaşın altındaki görülen invajinasyona neden olan patolojiler ancak %3 lük bir yer kaplamaktadır 5 yaşın üstündeki çocuklarda bu oran %57 , erişkinde ise %75-90 olarak karşımıza çıkmaktadır .

Bu nedenler ise; Meckel divertikül bu en sık neden dir, yarısını oluşturur Peutz-Jeghers sendromu neredeyse diğer yarısını oluşturmaktadır İleum duplikasyonu Lenfoma Lösemi ,Hemofili Travma veya Henoch – Schönlein purpurası Hemanjiomlar, Lenfanjiomlar İleumda polipler, lenfoid hiperplaziler PAN,Kistik fibrozis Chron Hast.

İnvajinasyon sonrası neler olur ?

İnvajine olmuş barsak segmentinde öncelikle lenfatik dolaşım bozulur sonra venöz dolaşım bozulur giderek artan ödem ve mukozal kanama arteriyel dolaşımıda bozar.

Belirtileri nasıldır ?

Erken dönemde kusma ve halsizlik 20 dakikalık aralıklarda gelen geldiğinde bacakları karnına çektirecek kadar şiddetli ağrı atakları mevcuttur.   Karın hassasiyeti mevcuttur sol alt karın genellikle boştur