Peygamber sünnetli Çocuklar

Hipospadias (Peygamber sünnetli Çocuklar )

– Hipo (aşağı) ,Spadon (yarık ) yunanca

– Ön idrar deliğinin tam olmayan gelişimi nedeni ile ortaya çıkan pipi anomalisi, Genellikle idrar kanalınınen son açılan deliğinin pipinin ana şaftı ile sarılı olması yerine ince bir deri ile örtülü olmasıdır. Pipinin ana şaftı arasındaki dokunun az gelişmesi şeklinde tanımlanır.

Görülme sıklığı

– 1000 canlı doğumda 1- 3 şeklinde görülmektedir

– Günümüzde sıklığı artmış gibi görünse de teşhis ve takipteki gelişmeler ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Peygamber sünnetli hastalarında görülen bulgular

– Hipospadias iki ana tipi mevcuttur. Korpus spongiozumun diskalde kesintiye uğraması ile oluşmuş minimal pipideki eğrilik ile birlikte olan

– Korpus spongiozumun proksimalde kesintiye uğraması ile oluşmuş penisin ön yüzeyindeki dokuların şiddetli zayıflığına bağlı belirgin pipideki birlikte olan hipospadias

– Penis sırtında toplanan sünnet derisi

– Ancak en hafif olan hipospadiaslarda sağlam sünnet derisi de görülebilmektedir.

– Pipi eğriliği

– İdrar akımı

– Cinsel İlişki – çocuk sahibi olabilme yeterliliğin de sorun

– Psikoseksüel Gelişim sorunları


BİRLİKTE GÖRÜLEN EK ANOMALİLER

– İnmemiş testis ve kasık fıtığı (% 7 – 13)

Böbrek yokluğu ,böbrek ve böbrek yolları anomalileri

U –P darlık

Bu anomaliler idrar deliğinin pipini en uç kısmına mesafesisinin

Torbaya yaklaştıkça yandaş görülme sıklığı artmaktadır.

Peygamber sünnetli çocuklar ne yapmalıdır?

Bu rahatsızlığı olan çocuklar öncelikle çocuk cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmelidir ve hastalığının şiddeti hakkında bilgi almalıdır .

Bu önemli bir sorun mudur ?

Evet bu hastalar hafif veya ağır rahatsızlığı olan çocuklar Çocuk Cerahı tarafından muayene edilmeli ve gelecekte ameliyatı planlanmalıdır.

Peygamber sünnetli çocuklar ne zaman ameliyat ve sünneti yapılmalı ?

Bu sorunun cevabı çocuk Çocuk Cerrahı tarafından hasta muayene edilmeden vermekuygun olmaz ancak bu hastalar 4 yaşından önce ameliyatı yapılmış olması gerekmektedir

Ameliyatı kim yapar ?

Bu ameliyatı bu konuda tecrübesi olan Çocuk Cerrahının yapması uygundur öncesinde aile ayrıntılı bir araştırma yapmalıdır .

Ameliyat ağrı bir ameliyat mıdır ?

Hem evet hem hayır Hastalığın ağırlık derecesine göre yapılacak ameliyat şekli değişmektedir.

Hastanede Kaç gün kalınmaktadır ?

Sondalı ve sondasız olmak üzere 2- 12 gün arasında hastanede kalış gerekmektedir.

Ameliyat sonrası karşılaşılan en sık sorular ?

– Kanama

– İnfeksiyon

– Yapılan yeni idrar kanalının gangreni

– Yapılan idrar kanalında delik (en sık)

– Yapılan idrar kanalında darlık

– Yapılan idrar kanalında anormal genişlemeler

– Kalıcı pipide eğrilik

– Ve çok sayıda geçirilmek sorunda kalınan ameliyatlar ve başarısızlıklar

 

Uzm.Dr.Levent CEYHAN

Çocuk Cerrahi UZMANI